Tag: Konwencja prusko-rosyjska w Taurogach

Konwencja prusko-rosyjska w Taurogach
Kalendarium historyczne

30 grudnia 1812 roku zawarto konwencję prusko – rosyjską w Taurogach

Konwencja prusko-rosyjska w Taurogach – Wojska pruskie w wyniku umów dyplomatycznych były zobowiązane do wystawienia na wojnę z Rosją w 1812r. własnego korpusu posiłkowego liczącego ok. 25 000 ludzi, który został zgrupowany w X Korpusie Wielkiej Armii. Prusacy walczyli na lewym skrzydle tj. na terenach dzisiejszej Łotwy i Litwy, jednak […]