Tag: Koronacja Rudolfa Szwabskiego

Koronacja Rudolfa Szwabskiego
Kalendarium historyczne

26 marca 1077 roku w Moguncji odbyła się koronacja antykróla niemieckiego Rudolfa Szwabskiego

Koronacja Rudolfa Szwabskiego – W 1077 roku pod nieobecność Henryka IV w Niemczech został wybrany przez opozycję antycesarską królem. Skutkiem czego była wieloletnia wojna domowa w Rzeszy. Uznany przez cesarza za banitę Rudolf Szwabski uciekł do Saksonii, gdzie przebywał do końca życia. 7 marca 1080 roku został uznany królem Niemiec […]