Tag: Kosewo

Inne Wydarzenia

Odkrycie zaginionego cmentarzyska na Mazurach

Podczas prac prowadzonych naruszonej orką ściółce leśnej archeolodzy dokonali ciekawego znaleziska- odkryli blisko 400 bezcennych zabytków  sprzed 1500 lat w Kosewie koło Mrągowa. Stanowisko to wchodzi w skład jednego z najbogatszych i najbardziej znanych zespołów cmentarzysk ulokowanych w północno-wschodniej Polsce z czasów wędrówek ludów.  Archeolodzy od dawna wiedzieli o olbrzymiej nekropolii […]