Tag: kronikarstwo

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Polskie kronikarstwo średniowieczne

Kronika (z gr. chronos – czas) to utwór dziejopisarski charakterystyczny dla epoki średniowiecza. Zawiera ona opis wydarzeń w porządku chronologicznym z podsumowaniem i komentarzem autora. Chronologicznie praca ta obejmuje okres między powstaniem kroniki Galla (tj. wiek XII – powstanie datuje się na lata 1113-1116) a rokiem około 1460 (ale nie […]