Tag: Krzysztof Radziwiłł

Krzysztof Radziwiłł
Kalendarium historyczne

10 sierpnia 1622 roku Krzysztof Radziwiłł podpisał rozejm ze Szwecją

Tego dnia 1622 roku hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł podpisał rozejm ze Szwecją W sierpniu 1621 roku, gdy Rzeczpospolita koncentrowała swoje siły na południu kraju w celu odparcia nawałnicy tureckiej, Gustaw Adolf zaatakował Inflanty. Przeciw niemu stanął z niewielkimi siłami hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł. Mimo ogromnych starań hetmanowi nie […]

Krzysztof Radziwiłł
Kalendarium historyczne

22 marca 1585 roku urodził się Krzysztof Radziwiłł

Krzysztof Radziwiłł – Jeden z najlepszych i niedocenionych wodzów Rzeczypospolitej. Piastował urząd wielkiego hetmana litewskiego. Mimo skromnych sił potrafił zwyciężać z wojskami szwedzkimi w Inflantach.Opowiadał się za reformą wojska, m.in. chciał zmniejszenia ilości jazdy i zwiększenia ilości piechoty.Z powodu uwikłania się w intrygę zwaną „spiskiem orleańskim”, której celem było obalenie […]