Tag: LEGION

Inne Wydarzenia

Ciekawe znalezisko w dawnych niemieckich obozach pracy

Członkowie Stowarzyszenia Dolnośląskiej Grupy Eksploracyjnej LEGION odkryli kilkanaście głazów z numerami i nazwami miejscowości, gdzie w latach 30. i 40. XX w. istniały niemieckie, młodzieżowe obozy pracy. Znalezisko znajdowało się w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach głazy znalazły się w jednym miejscu. Informację o stercie kamieni, eksploratorzy […]