Tag: Ludwik Czarkowski

rusycyzmy czarkowski
Inne Publicystyka

Najpospolitsze rusycyzmy, których używamy, lecz nie mamy o tym pojęcia

Rusycyzmy według Słowniczka najpospolitszych rusycyzmów Ludwika Czarkowskiego z 1909 roku Rusycyzmy to wyrazy lub nawet całe zwroty, które zostały wzięte z języka rosyjskiego i skutkiem prostego niedbalstwa są używane w języku polskim. L. Czarkowski w 1909 roku podzielił je na trzy kategorie: te przeniesione żywcem i bez żadnych zmian, te, […]