Tag: Michał Karaszewicz-Tokarzewski

Michał Karaszewicz-Tokarzewski
Kalendarium historyczne

5 stycznia 1893 roku we Lwowie urodził się Michał Karaszewicz-Tokarzewski

Michał Karaszewicz-Tokarzewski – Pseudonimy Doktor, Stawski, Stolarski, Torwid. Generał broni Wojska Polskiego, wolnomularz, teozof, w latach 1926-1939 duchowny Kościoła liberalno-katolickiego. Komendant pierwszej konspiracyjnej organizacji „Służba Zwycięstwu Polski” po utworzeniu Związku Walki Zbrojnej, został komendantem obszaru nr. 3 Lwów. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD po czym trafił do łagru […]