Tag: Mikołaj Radziwiłł "Czarny"

Kalendarium historyczne

28 maja 1565 roku zmarł Mikołaj Radziwiłł „Czarny”

Mikołaj Radziwiłł „Czarny” – Urodzony 4 lutego 1515 roku stworzył potęgę rodu Radziwiłłów. Wraz z bratem Mikołajem Radziwiłłem Rudym byli najbardziej wpływowymi osobami na Litwie. Piastował urząd marszałka wielkiego litewskiego, kanclerza wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego. W 1547 roku uzyskał od cesarza tytuł książęcy. Po jego śmierci nuncjusz papieski napisał: […]