Tag: Miron Białoszewski

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1983 roku zmarł Miron Białoszewski

Miron Białoszewski – Urodził się w 1922 w Warszawie i tam się wychował. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, zdał maturę i studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas Powstania Warszawskiego ukrywał się wśród ludności cywilnej, a po zakończeniu zrywu przebywał w obozach tymczasowych. Wrócił do Warszawy w 1945 roku. […]