Tag: mobilizacja

Aktualności Kalendarium historyczne

30 sierpnia 1939 roku dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego zarządzono mobilizację powszechną

Pierwszym dniem mobilizacji wyznaczono czwartek 31 sierpnia. W sumie do wybuchu wojny udało się zmobilizować 39 dywizji piechoty + 2 improwizowane, 11 brygad kawalerii + 1 improwizowana, 2 brygady zmotoryzowane, 3 brygady górskie, 3 bataliony czołgów lekkich, 14 brygad Obrony Narodowej + samodzielne bataliony ON, 2 dowództwa brygad – Brygada […]