Tag: Mordechaj Chaim Rumkowski

Chaim Rumkowski w trakcie przemówienia do mieszkańców na tzw. „placu strażackim” przy Lustige Gasse 14 (obszar pomiędzy posesjami 12 i 14 przy ul. Zachodniej)
Kalendarium historyczne

5 września 1942 roku rozpoczęła się Wielka Szpera

Tego dnia 1942 roku w łódzkim getcie rozpoczęła się Wielka Szpera Wielka Szpera to akcja, podczas której żydowscy policjanci i niemieccy żandarmi przeszukiwali domy i zabierali wszystkich nieprzydatnych do pracy Żydów, głównie chorych i zniedołężniałych, a także dzieci poniżej 10 lat. Nazwa „Szpera” pochodzi od niemieckich słów Allgemeine Gehsperre, oznaczających […]