Tag: Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych

Kalendarium historyczne

19 grudnia 1941 roku Hitler został Naczelnym Dowódcą Wojsk Lądowych

Tego dnia 1941 roku Adolf Hitler został Naczelnym Dowódcą Wojsk Lądowych Adolf Hitler został Naczelnym Dowódcą Wojsk Lądowych w związku z niepowodzeniami na froncie wschodnim. Postanowił osobiście dowodzić niemieckimi wojskami lądowymi. Poprzednikiem Hitlera był feldmarszałek Walther von Brauchitsch, który piastował stanowisko od września 1938 roku.