Tag: Pacyfikacja wsi Palikije

Pacyfikacja wsi Palikije
Kalendarium historyczne

2 marca 1944 roku doszło do pacyfikacji wsi Palikije

Pacyfikacja wsi Palikije – Pacyfikacji dokonał Sonderdienst wspólnie z żandarmerią oraz SS. Spalono 12 gospodarstw i rozstrzelano 7 osób. Był to odwet za niedostarczone kontyngenty. (Na zdjęciu: Od prawej Hans Frank, generał Herbert Becker oraz Ernst Boepple dokonują przeglądu kompanii honorowej Sonderdienstu na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Krakowie. Zdjęcie wykonane […]