Tag: Pius VIII

Pius VIII
Kalendarium historyczne

31 marca 1829 roku po pięciu tygodniach obrad Pius VIII został wybrany 253. papieżem

Pius VIII – Pochodził z włoskiej arystokracji, urodził się 20 listopada 1761 jako Francesco Saverio Castiglioni. Kształcił się u Jezuitów w Osimo a następnie na uniwersytecie w Bolonii. W okresie francuskiej okupacji Włoch odmówił złożenia przysięgi wierności narzuconemu królowi; został aresztowany i zesłany do Mediolanu i następnie więziony. Podczas swojego […]