Tag: Pokój frankfurcki

Kalendarium historyczne

10 maja 1871 roku podpisano pokój frankfurcki, czyli traktat kończący wojnę francusko-pruską

Pokój frankfurcki – Wojnę wypowiedział Prusom cesarz Napoleon III 19 lipca 1870 roku, po opublikowaniu tzw. depeszy emskiej. Dokument autorstwa króla Wilhelma I, zapewniał Francję, iż nie zamierza on forsować kandydatury Hohenzollernów na tron Hiszpanii. Otto von Bismarck zmienił treść depeszy, tak że stała się obraźliwa wobec sąsiada, co Napoleon […]