Tag: polityka

Inne Wydarzenia

Nagrody Historyczne POLITYKI 2015 przyznane!

Szanowni Państwo, 12 maja w redakcji POLITYKI zostały wręczone Nagrody Historyczne POLITYKI 2015 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2014 roku. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1619027,1,nagrody-historyczne-polityki-2015-przyznane.read W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę odebrała Urszula Glensk za książkę  Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu 1918–1939 (TAiWPN Universitas, Kraków 2014), niezwykle interesujące odczytanie na nowo […]

Inne Wydarzenia

Dziwne bitwy w cieniu wojny

Dzisiaj w kioskach ukazał się Pomocnik Historyczny POLITYKI  Tajniki II Wojny Światowej. Z okazji 70 rocznicy końca II Wojny nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI zajrzy na fronty pozostające w cieniu głównych militarnych zmagań. Przypomni mniej znane bitwy, akty tajnej dyplomacji, zmagania wywiadów, wojny sprzętów, umysłów i pomysłów. Ponadto w Pomocniku pojawi […]

Inne Wydarzenia

Pomocnik Historyczny Polityki: „1944. Powstanie Warszawskie”

9 lipca ukaże się najnowsze wydanie specjalne POLITYKI,  poświęcone Powstaniu Warszawskiemu pt.: „Powstanie Warszawskie 1944”. Jak działało Polskie Państwo Podziemne? Dlaczego powstanie wybuchło, czy nie było innego wyjścia? Jak przebiegały walki? Czy powstanie miało sens? Ze wstępu: „Chcemy przede wszystkim o tym powstaniu opowiedzieć, oświetlić je na wielu płaszczyznach, pokazać rozliczne […]

Inne Wydarzenia

Wielka Wojna 1914-1918. Jak 100 lat temu w Europie zaczęła się rzeź.

Dzisiaj ukazuje się najnowsze wydanie specjalne  POLITYKI,  poświęcone pierwszemu globalnemu konfliktowi, który położył się cieniem na XX wieku. Setna rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej jest okazją do uważnego przestudiowania tego wydarzenia.  Jak do tej wojny doszło? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? I o co do dziś spierają […]

Książki Recenzje

Michaił Gorbaczow | Recenzja

Michaił Gorbaczow Sam ze wspomnieniami  Są ludzie, którzy za sprawą swych zasług i czynów przechodzą do historii. Tak było również w przypadku Michaiła Gorbaczowa. W Rosji przypisano mu przed laty niesłuszne miano zdrajcy. Kraje Europy Zachodniej po dziś dzień nazywają go człowiekiem, dzięki któremu upadł Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Michaił Gorbaczow […]

Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny II wojna światowa Inne Slider

Polityczna myśl indyjska – gandyzm i doktryna Nehru

W Indiach już od III tysiąclecia p.n.e. istniała rozwinięta cywilizacja. Państwo to było rejonem kontrastów i różnorodności, co prowadziło do wielu konfliktów lokalnych. Powodowały one słabość tego terenu, co pod koniec XVIII w. wykorzystali Anglicy, obecni w rejonie indyjskim od dwóch stuleci. Supremację zdobyli w walkach o wpływy z innymi […]