Tag: Polska odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla

Plan Marshalla
Kalendarium historyczne

9 lipca 1947 roku Polska pod naciskiem ZSRS odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla

Polska odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla – Plan Marshalla, czyli program odbudowy gospodarczej Europy po II wojnie światowej, ogłoszony został w czerwcu 1947 roku przez szefa Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, gen. G.C. Marshalla (stąd nazwa). Podczas jego realizacji w latach 1948-1952 Stany Zjednoczone udzieliły krajom europejskim kredytów (często umarzanych) […]