Tag: „polskie obozy śmierci”

Inne Wydarzenia

Sejm przyjął nowelizację. Kary za „polskie obozy śmierci”

Parę dni temu Sejm przyjął nowelizację, dzięki której będzie można otrzymać karę grzywny, bądź karę do trzech lat pozbawienia wolności za użycie sformułowania „polskie obozy śmierci”. W piątek, 26 stycznia 2018. sejm przyjął nowelizację w kwestii kar za użycie określenia „polskie obozy śmieci”. Za przyjęciem nowelizacji było 279 posłów, 5 przeciw, […]

Inne Wydarzenia

Interwencje w sprawie polskich obozów zagłady

Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne interweniują w sprawie „polskich obozów zagłady”. W tym roku MSZ interweniowało ponad 40 razy, jak poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. „Polskie obozy zagłady” i wiele innych określeń tj. ,,polskie obozy śmierci”, ,,polski holocaust”, są używane w mediach, publikacjach, nawet tych historycznych odnoszące do niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, […]