Tag: polskie organizacje narodowe

Obóz Wielkiej Polski
Kalendarium historyczne

28 marca 1933 roku Obóz Wielkiej Polski został rozwiązany

Tego dnia 1933 roku władze sanacyjne rozwiązały polską organizację narodową „Obóz Wielkiej Polski” (OWP) Obóz Wielkiej Polski powołano 4 grudnia 1926 roku w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego oraz innych stronnictw prawicowych, było silnym ruchem, który liczył nawet do 300 000 ludzi. W skład wielkiej rady OWP wchodzili: Roman […]

Kalendarium historyczne

4 grudnia 1926 roku powołano Obóz Wielkiej Polski

Tego dnia 1926 roku powstał Obóz Wielkiej Polski Obóz Wielkiej Polski powołano z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego podczas zjazdu w Poznaniu. Organizacja miała zjednoczyć  prawicowych przeciwników rządzącej sanacji oraz oddziaływać na społeczeństwo w duchu idei narodowej. Liderem organizacji, czyli tak zwanym Wielkim Oboźnym, został Roman Dmowski, a w skład wielkiej rady, […]