Tag: polskie powstania narodowe

Powstanie styczniowe
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Tego dnia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe Powstanie styczniowe to polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. W skrócie: Przed powstaniem styczniowym Powstanie styczniowe 1863 roku Powstanie styczniowe objęło […]

Zemsta Ludu
Kalendarium historyczne

28 grudnia 1832 roku powstał komitet Zemsta Ludu

Tego dnia 1832 roku Joachim Lelewel i płk. Józef Zaliwski założyli tajny komitet Zemsta Ludu Zemsta Ludu to komitet, który miał na celu zorganizowanie zbrojnej wyprawy do Królestwa Polskiego i wywołanie powstania. W 1833 grupy spiskowców pod dowództwem płk. Zaliwskiego, współinicjatora nocy listopadowej, przedostały się do Królestwa Polskiego chcąc wywołać […]

powstanie listopadowe
Kalendarium historyczne

29/30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe

Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe Powstanie listopadowe to polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Żmudź i Wołyń. Sygnałem do powstańczego zrywu miał być pożar browaru na Solcu i kamienicy przy ulicy Dzikiej. Powstanie listopadowe wybuchło 29 listopada około godziny […]