Tag: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Kalendarium historyczne

7 lutego 1867 roku we Lwowie utworzono Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – stowarzyszenie gimnastyczne i społeczno-wychowawcze

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zgodnie ze statutem miał zajmować się rozwojem kultury fizycznej i sportu, w praktyce jednak prowadził działalność paramilitarną. Od 1885 r. „Sokół” działał w zaborze pruskim, także wśród emigrantów w samych Niemczech, a od 1905 r. – nielegalnie w zaborze rosyjskim. Od końca XIX w. „Sokół” istniał […]