Tag: Pomnik cara Aleksandra II

Kalendarium historyczne

12 lipca 1900 roku odsłonięto pomnik cara Aleksandra II w Kaliszu

Pomnik cara Aleksandra II został odsłonięty 12 lipca 1900 przy Alei Wolności w Kaliszu. Na wysokim, białym postumencie umieszczono popiersie cara Aleksandra II (1855-1881). Na przedniej ścianie cokołu widniał napis, komu poświęcony jest pomnik. Umieszczono na nim także informacje o najważniejszych wydarzeniach z czasów panowania cara: uwłaszczenie chłopów z 1864 […]