Tag: powstanie Pawluka

Kalendarium historyczne

16 grudnia 1637 roku miała miejsce bitwa pod Kumejkami

Tego dnia 1637 roku miała miejsce bitwa pod Kumejkami Bitwa pod Kumejkami było to starcie w ramach powstania kozackiego 1637 – 1638 r. tzw. powstanie Pawluka. Armia koronna dowodzona przez hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego otoczyła tabor kozacki, którym dowodził Paweł Pawluk. Po całodniowych walkach wojska hetmana przerwały tabor, co […]