Tag: powstanie Żmajły

Kalendarium historyczne

6 listopada 1625 roku podpisano ugodę kurukowską

Tego dnia 1625 roku została podpisana ugoda kurukowska Ugoda kurukowska kończyła kozackie powstanie Żmajły na Ukrainie. Osaczone nad jeziorem Kurukowskim przez wojska koronne hetmana Stanisława Koniecpolskiego, wojsko zaporoskie podjęło pertraktacje. Po 3 dniach rozmów ostatecznie ustalono, iż Rzeczpospolita ogłasza amnestię dla uczestników nielegalnych schadzek oraz wszelkich buntowników. Podwyższono rejestr do […]