Tag: powstanie ZNP

Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny

Droga do zjednoczenia zawodowego ruchu nauczycielskiego w Polsce

Organizacje nauczycielskie powstające na ziemiach polskich od końca XIX wieku skupiały ludzi dążących do wspólnych celów. Te najczęściej dotyczyły podstawowych problemów wychowawczych, pozycji materialnej, społeczno – politycznej, kształcenia i dokształcania pedagogów. Pełniły one funkcje niejako bodźców mających zachęcić ludzi związanych z oświatą do wstępowania w szeregi poszczególnych organizacji oraz aktywnego […]