Tag: prądy morskie

Inne Slider Wydarzenia

Historyczne zmiany w prądach morskich odczytano na dnie jeziora kruszwickiego

Częściowe ustanie Prądu Zatokowego kilkanaście tysięcy lat temu mogło doprowadzić do gwałtownego ochłodzenia klimatu w Europie. Hipotezę tę potwierdził m.in. fizyk prof. Tomasz Goslar, badając… dno kujawskiego jeziora. Prof. Tomasz Goslar z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał w grudniu Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o […]