Tag: Prawo małżeńskie 1945 r.

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Współczesna regulacja zaręczyn w prawie kanonicznym i świeckim

Instytucja zaręczyn w prawie kanonicznym ma swoją długą i barwną historię, o czym Czytelnicy mogli przekonać się w poprzednich artykułach. Poznawszy ewolucję owej instytucji, warto także zapoznać się ze współczesnym uregulowaniem przyrzeczenia zawarcia małżeństwa. W związku z tym ostatni, zamykający cykl artykuł poświęcony został regulacji zaręczyn w obowiązującym dzisiaj Kodeksie […]