Tag: proces 21

Aktualności Kalendarium historyczne

2 marca 1938 roku w Moskwie rozpoczął się proces dwudziestu jeden (III proces moskiewski)

Proces  w ramach stalinowskiej wielkiej czystki zorganizowany przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRS przeciwko dawnym przywódcom bolszewickim. Był to ostatni z tzw. procesów moskiewskich. Był to jeden z najsłynniejszych stalinowskich procesów pokazowych. Wśród 21 oskarżonych byli m.in. Nikołaj Bucharin (członek Biura Politycznego, współtwórca Konstytucji ZSRS z 1936 r.), Aleksiej Rykow ( członek […]