Tag: publikacje

Inne Wydarzenia

Publikacje Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

W 2012 r. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rozpoczęło realizację projektów: „Znaleziska skarbów i monet z Ostrowa Lednickiego i okolicy” oraz „Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza”, które zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych. Zakończenie […]