Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Archiwum tagów: recenzja

Subskypcja RSS

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze | Recenzja

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, pod red. Miloša Řezníka, Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Sabine Stach i Katrin Stoll Ponowoczesność i funkcjonujące w niej społeczeństwa stawiają wobec nauki nowe wyzwania. Historia z dyscypliny akademickiej staje się produktem, który należy dobrze sprzedać. Jak taki obrót spraw wpływa na formy prezentacji przeszłości w przestrzeni publicznej? Nakładem Towarzystwa Autorów i Wydawców ... Czytaj więcej »

Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938) | Recenzja

Robert Kuśnierz, Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938) W 2016 roku, nakładem wydawnictwa Adam Marszałek, ukazała się praca pod tytułem Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938) autorstwa Roberta Kuśnierza. Autor jest profesorem w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Opublikował liczne monografie i łącznie kilkadziesiąt artykułów. Jego badania były kilkakrotnie nagradzane przez polskie i zagraniczne instytucje naukowe. Wyżej ... Czytaj więcej »

Bohaterowie polskich powstań narodowych | Recenzja

Marek Borucki, Bohaterowie polskich powstań narodowych Marek Borucki jest autorem dwóch bestsellerowych tomów pt. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat, które miałem przyjemność recenzować. Tym razem w podobnej formie, w najnowszej publikacji, przypomina o wielkich, często zapomnianych bohaterach polskich powstań. Najnowsza książka Marka Boruckiego pt. Bohaterowie polskich powstań narodowych to opowieść o uczestnikach i przywódcach powstań narodowych: kościuszkowskiego, listopadowego, krakowskiego, ... Czytaj więcej »

Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej | Recenzja

Cezary Łazarewicz , Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej Cezarego Łazarewicza raczej chyba nikomu szczególnie przedstawiać nie będzie. Za ostatni reportaż na temat śmierci Grzegorza Przemyka Żeby nie było śladów otrzymał Nagrodę Literacką Nike. Tym razem w kolejnym reportażem historycznym przedstawia historię procesu i późniejszych losów Rity Gorgon. Zabójstwo i proces Rity Gorgonowej rozpalał ludzkie umysły i serca w latach 30. XX ... Czytaj więcej »

Żołnierz Polski 1939 – 1945. Malarstwo i Rysunek | Recenzja

Jarosław Wróbel, Żołnierz Polski 1939 – 1945. Malarstwo i Rysunek Nic nie cieszy oczu bardziej, niż dobrze ilustrowana książka, a oczu historyka wojskowego – dobrze ilustrowany album o militariach. Taki właśnie ukazał się w 2012 roku nakładem poznańskiego wydawnictwa Vesper, a tematyka, której dotyka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem – barwa i broń Wojska Polskiego w latach II wojny światowej. Zainteresowanie ... Czytaj więcej »

Krajobraz po szoku. Wspomnienia (nie)kontrolowane 1981 – 1982 | Recenzja

Ewa Najwer, Krajobraz po szoku. Wspomnienia (nie)kontrolowane 1981 – 1982 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił publicznie stan wojenny. Dla każdego Polaka był to swego rodzaju szok, bo przecież stan wojenny to tak jakby wpół do wojny, a wojna jest zła. Działania Jaruzelskiego i powołanej do życia WRON-y miały na celu osłabić rozwijającą się „Solidarność” i zahamować działalność ... Czytaj więcej »

Piołun na zapomnienie | Recenzja

Anna Trojanowska, Piołun na zapomnienie Gdy próbowałam – na własny użytek – wyobrazić sobie bohaterów książki ,,Piołun na zapomnienie” jako bohaterów filmu, wyobraźnia nasuwała mi i powstały w 1980 obraz Andrzeja Wajdy ,,Z biegiem lat, z biegiem dni” (sceny miejskie), i ,,Nad Niemnem” Zbigniewa Kuźmińskiego (późniejsze o sześć lat; w scenach wiejskich). Te stroje, ta gracja… Wielka szkoda, że ,,Piołunowi ... Czytaj więcej »

Historia Gotów, Wandalów i Swebów | Recenzja

Izydor z Sewilii,  Historia Gotów, Wandalów i Swebów Historia upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i powstanie na jego gruzach państw barbarzyńskich odcisnęło swe piętno na dalsze dzieje. Od tego czasu rozpoczęła się nowa epoka, zwana średniowieczem. Poszczególne państewka germańskie powstawały i upadały w wyniku przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych. Jednym z takich organizmów państwowych była Hiszpania pod władaniem Wizygotów, Wandalów i Swebów. Ich ... Czytaj więcej »

Zrozumieć Rosję. Uniwersalizm w kulturze Rusi od IX do XVI wieku | Recenzja

Jolanta Kazimierczyk, Zrozumieć Rosję. Uniwersalizm w kulturze Rusi od IX do XVI wieku Zdawać by się mogło, że czas Imperiów już dawno przeminął. Jest jednak zgoła inaczej. Pomimo, iż żaden z krajów nie posiada już w oficjalnej nazwie określenia Imperium niektóre z nich nadal zachowują swoje olbrzymie wpływy i ukryte pod płaszczykiem nowoczesności regalia i tradycje nowożytnych Imperatorów. Wśród tych ... Czytaj więcej »

Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach | Recenzja

Jan Perszon, Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach Śmierć we wszystkich kulturach jest wydarzeniem tajemniczym, niejednokrotnie przerażającym. Praktycznie każda z kultur i tradycji przyjmowała podejmowała pewne kroki mające na celu oswojenie śmierci i co się z tym wiąże ułatwienie umierającemu przejścia ze świata doczesnego do tego co miało go czekać. Cała obrzędowość ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry