Tag: Reczpospolita

Aktualności Kalendarium historyczne

21 lipca 1655 roku armia szwedzka pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga, wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej

Z terenów Pomorza Szczecińskiego, Szwedzi w sile około 17 tysięcy ludzi,  wkroczyli na tereny Wielkopolski i ruszyli w stronę Ujścia. Była to jedna z 3 armii przygotowanych do inwazji na Rzeczpospolitą. Tak oto rozpoczęła się II wojna północna czyli tzw. „potop szwedzki”. Zdjęcie: Zamojskie Bractwo Rycerskie