Tag: reforma uwłaszczeniowa cara Aleksandra II

reforma uwłaszczeniowa
Kalendarium historyczne

19 lutego 1861 roku w Rosji weszła w życie reforma uwłaszczeniowa cara Aleksandra II Romanowa, likwidująca poddaństwo chłopów rosyjskich

Reforma uwłaszczeniowa cara Aleksandra II – Na jej mocy ponad 22 mln. włościan w Rosji uzyskało wolność osobistą, nie mogli być już przedmiotem transakcji kupna i sprzedaży, zastawu i darowizny. Właściciele ziemscy stracili prawo do dowolnego przesiedlania i karania chłopów. Z kolei chłopi otrzymali prawo podejmowania aktywności przemysłowej i handlowej, […]