Tag: Republika Raguzy

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1358 roku powstała Republika Raguzy, zwana też Republiką Dubrownicką

Republika Raguzy – Była to republika kupiecka zarządzana przez arystokrację. Na jej czele stał wybierany spośród możnych Rektor, których sprawował swój urząd przez miesiąc (o ponowny wybór mógł się ubiegać dopiero po upływie dwóch lat). Ponadto urząd sprawował w całkowitym zamknięciu, by uniknąć ryzyka korupcji. W sprawowaniu władzy pomagały Rektorowi, […]