Tag: Roman Sołtyk

Detronizacja cara Mikołaja I
Kalendarium historyczne

25 stycznia 1831 roku została ogłoszona detronizacja Mikołaja I jako króla Polski

Tego dnia 1831 roku sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski Detronizacja Mikołaja I miała miejsce w czasie powstania listopadowego. Zebrany w Warszawie Sejm Królestwa Polskiego, któremu przewodził marszałek Władysław Ostrowski, na wniosek Romana Sołtyka podjął, 25 stycznia 1831 uchwałę o złożeniu z polskiego tronu króla Mikołaja I. […]