Tag: RON

Rokosz Zebrzydowskiego
Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Sztuka wojenna

Pospolite ruszenie koronne w czasach panowania Zygmunta III Wazy | Część 1

Okres panowania Zygmunta III Wazy do historiografii przeszedł, jako jeden z najgorętszych okresów dla polskiej polityki zagranicznej. Wojna, która według klasyków jest jej przedłużeniem, warunkowała te czasy. Analizując ten okres należy pamiętać o organizacji armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które opierały się przecież nie na wojskach regularnych, ale na szlacheckim pospolitym […]

Zbaraż
Multimedia

Twierdza w Zbarażu | Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

W kolejnym, piątym odcinku autorzy projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” zabiorą nas pod słynny Zbaraż. Fundatorem twierdzy była kasztelan krakowski Jerzy Zbaraski, a my zamek doskonale znamy z książki oraz filmu „Ogniem i mieczem”, gdzie Jarema Wiśniowiecki, bohatersko dawał odpór niezliczonym wojskom kozacko-tatarskim.

Multimedia

Zasław – ruiny pałacu Sanguszków | Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

W czwartym odcinku cyklu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” autorzy projektu zabiorą nas do ruin pałacu rodu Sanguszków, który znajduje się w Zasławiu. Wybudowany była w lata 1750 – 1770 i został ufundowany przez Pawła Karola Sanguszko marszałka wielkiego litewskiego oraz Barbarę Urszulę Sanguszkową marszałkową litewską.