Tag: Rudy

Aktualności Kalendarium historyczne

6 maja 1921 roku urodził się Jan Bytnar ps. „Rudy”

Harcmistrz, członek Szarych Szeregów, dowódca hufca „Południe” Grup Szturmowych, podporucznik Armii Krajowej. Jedne z bohaterów książki autorstwa Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. 23 marca 1943 roku aresztowany przez funkcjonariuszy Gestapo w mieszkaniu przy al. Niepodległości 159. Był przesłuchiwany na Pawiaku, a następnie w warszawskiej siedzibie Gestapo w alei J.Ch. Szucha 25. […]

Aktualności Kalendarium historyczne

27 kwietnia 1584 roku zmarł Mikołaj Radziwiłł Rudy

Urodzony w 1512 roku hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski. Był bratem Barbary Radziwiłłówny, żony króla Polski Zygmunta II Augusta.W 1547 roku otrzymał od cesarza Karola V tytuł księcia na Birżach i Dubinkach, potwierdzony w 1549 roku przez króla Zygmunta II Augusta. Był wybitnym dowódcą, wsławił się m.in w wojnach inflanckich. […]