Tag: Ryszard Kukliński został skazany zaocznie na karę śmierci

Kalendarium historyczne

23 maja 1984 roku płk. Ryszard Kukliński został skazany zaocznie na karę śmierci przez Sąd Wojskowy w Warszawie

Ryszard Kukliński został skazany zaocznie na karę śmierci – Sąd skazała Kuklińskiego za współpracę z obcym wywiadem. W l. 70. płk. Kukliński przekazał CIA ponad 40 tys. stron najtajniejszych dokumentów dotyczących obronności PRL, ZSRR i państw Układu Warszawskiego. W przededniu stanu wojennego w Polsce, w obliczu bezpośredniego zagrożenia dekonspiracją, płk. […]