Tag: Scalanie Batalionów Chłopskich z Armią Krajową

Kalendarium historyczne

30 maja 1943 roku rozpoczęto scalanie oddziałów Batalionów Chłopskich z Armią Krajową

Scalanie Batalionów Chłopskich z Armią Krajową – Pierwsze rozmowy scaleniowe pomiędzy kierownictwem „Rocha” oraz Komendą Główną AK rozpoczęto w październiku 1942 roku. 30 maja 1943r. rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy wedle której do Armii Krajowej miały zostać włączone oddziały taktyczne Batalionów Chłopskich w liczbie około 115 tysięcy żołnierzy. Niestety do […]