Tag: Sejm Rzeszy

Złota Bulla Karola IV
Kalendarium historyczne

10 stycznia 1356 roku została ogłoszona Złota Bulla Karola IV

Złota Bulla Karola IV – Dokument reformował ustrój Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wydana przez Karola IV Luksemburskiego w 1356 r. na sejmie w Norymberdze obowiązywała do upadku cesarstwa w 1806 r. Ustalała, że cesarza będzie wybierać siedmiu elektorów: arcybiskup Trewiru, Moguncji i Kolonii – jako duchowni, palatyn reński, król Czech, margrabia […]