Tag: seminarium

Konferencje Wydarzenia

IV Seminarium Sfragistyczne – Pieczęcie Kościelne

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na IV Seminarium Sfragistyczne, organizowane przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii UJ, które będzie poświęcone pieczęciom kościelnym. Seminarium odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 roku , w Collegium Novum ul. Gołębia 24 w Krakowie. Obrady rozpoczynają się o godzinie 10.00. wytępieniem dra habilitowanego Zenona Piecha: […]

Inne Wydarzenia

Genealogie Pamięci

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zaprasza na seminarium z cyklu „Genealogie Pamięci”, które poświęcone będzie praktykom pamięci i studiom nad pamięcią zbiorową w Bułgarii. Przedstawicielki Instytutu Etnologii i Folklorystyki Bułgarskiej Akademii Nauk przedstawią na przykładzie badań o komunizmie i kolektywizacji rolnej w Bułgarii swoje podejście do analizowania pamięci zbiorowej. Referaty […]

Konferencje Wydarzenia

„Historia kołem się toczy. Kultura materialna i niematerialna w odtwórstwie historycznym”

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na II Bydgoskie Seminarium Rekonstrukcji Historycznej „Historia kołem się toczy. Kultura materialna i niematerialna w odtwórstwie historycznym”, które odbędzie się 6 czerwca w Bibliotece UKW. II Bydgoskie Seminarium Rekonstrukcji Historycznych ma stanowić próbę przyjrzenia się różnorodnym elementom odtwórstwa kultury […]

Konferencje Wydarzenia

Historia, pamięć, polityka

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zaprasza na seminarium prezentujące nowe spojrzenie na historię, pamięć społeczną i politykę krajów bałtyckich. Jaka jest pamięć o II wojnie światowej? Jaka jest pamięć o sowieckiej przeszłości? Pytania będą stawiane zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w europejskiej polityce, w tym kryzysu ukraińskiego. 15 maja 2014, […]