Tag: Sojusz polsko – francuski

Sojusz polsko – francuski
Kalendarium historyczne

19 lutego 1921 roku zawarto sojusz polsko – francuski

Sojusz polsko – francuski – Została podpisana 19 II 1921 r. w Paryżu przez ministrów spraw zagranicznych Eustachego Sapiehę i Aristida Brianda. Oba rządy zobowiązały się do konsultacji we wszystkich sprawach dotyczących polityki zagranicznej, rozwijania stosunków gospodarczych, udzielenia wzajemnej pomocy militarnej w przypadku zaatakowania jednego z sygnatariuszy umowy, zawierania politycznych umów […]