Tag: Stany Zjednoczone Polski

Stany Zjednoczone Polski
Kalendarium historyczne

11 stycznia 1917 roku Ignacy Jan Paderewski przedstawił prezydentowi Wilsonowi koncepcję Stanów Zjednoczonych Polski

Stany Zjednoczone Polski – W swoim „Memoriale Paderewskiego” zapisana była niezrealizowana koncepcja federacji, gdzie miałyby znajdować się wszystkie ludy i wszystkie narody zamieszkujące Polskę przed rozbiorami i po. Polska miała być związkiem pięciu autonomicznych królestw:-Królestwa Polski-Królestwa Litwy-Królestwa Polesia-Królestwa Galicji-Podola-Królestwa Wołynia Państwo miałoby zapewnić równe prawa obywatelom poprzez konstytucję, która by […]