Tag: Statut Organiczny Królestwa Polskiego

Statut Organiczny Królestwa Polskiego
Kalendarium historyczne

26 lutego 1832 roku władze carskie wprowadziły w życie nadany przez cara Mikołaja I Romanowa Statut Organiczny Królestwa Polskiego

Statut Organiczny Królestwa Polskiego – Po upadku powstania listopadowego zastąpił Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku. Statut znosił istniejącą od 1815 roku unię Królestwa Polskiego z Rosją. Królestwo zostało wcielone do Cesarstwa Rosyjskiego. Korona Królestwa Polskiego tak jak we wcześniejszej konstytucji miała być „dziedziczną w osobie” cara Mikołaja I oraz […]