Tag: Tadeusz Komorowski ps. Bór

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1895 roku w Chorobowie koło Brzeżan urodził się Tadeusz Komorowski ps. Bór

Tadeusz Komorowski ps. Bór – Premier Rządu RP, Naczelny Wódz, komendant AK i dowódca Powstania Warszawskiego, kawalerzysta i olimpijczyk. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie ,a po ukończeniu wstąpił do Akademii Wojskowej w Wiedniu ,którą ukończył w 1915 r.Przed wstąpieniem do Wojska Polskiego (listopad 1918) jako oficer kawalerii, walczył w armii […]