Tag: Tadeusz Komorowski

Kalendarium historyczne

17 lipca 1943 roku Tadeusz Komorowski „Bór” został mianowany Komendantem Głównym AK

W wyniku aresztowania przez Niemców 30 czerwca 1943 r. gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot”, Tadeusz Komorowski został nominowany na stanowisko Komendanta Głównego AK, z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Jako Komendant AK Tadeusz Komorowski podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. To tylko notka z kalendarium. Czy […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1895 roku w Chorobowie koło Brzeżan urodził się Tadeusz Komorowski ps. Bór

Tadeusz Komorowski ps. Bór – Premier Rządu RP, Naczelny Wódz, komendant AK i dowódca Powstania Warszawskiego, kawalerzysta i olimpijczyk. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie ,a po ukończeniu wstąpił do Akademii Wojskowej w Wiedniu ,którą ukończył w 1915 r.Przed wstąpieniem do Wojska Polskiego (listopad 1918) jako oficer kawalerii, walczył w armii […]