Tag: Teodozjusz I Wielki

Podział Imperium Rzymskiego na dwie części
Kalendarium historyczne

17 stycznia 395 roku miał miejsce podział Imperium Rzymskiego

Tego dnia 395 roku cesarz Teodozjusz dokonał podziału Imperium Rzymskiego na dwie części Podział Imperium Rzymskiego na dwie części miał miejsce za panowania cesarza W III i IV wieku spadła rola cesarstwa rzymskiego w Europie. Jego ziemie zaczęły padać łupem wielu koczowniczych ludów, które bez trudu przedzierały się przez granice […]