Tag: Traktat gwarancyjny Polska – Rumunia

Kalendarium historyczne

26 marca 1926 roku Polska i Rumunia zawarły umowę o przedłużeniu traktatu gwarancyjnego

Traktat gwarancyjny Polska – Rumunia – Był to układ o wzajemnej pomocy w razie radzieckiej agresji. Za twórcę tego układu z 1921 roku uważa się generała Tadeusza Rozwadowskiego. Po agresji Związku Radzieckiego, naczelny wódz razem z rządem ewakuował się do Rumunii, jednak nie zdecydowali się prosić Rumunii o pomoc militarną […]