Tag: Traktat pokojowy w Karłowicach

Traktat pokojowy w Karłowicach
Kalendarium historyczne

26 stycznia 1699 roku został podpisany traktat pokojowy w Karłowicach

Traktat pokojowy w Karłowicach kończył wojnę między Turcją a państwami Świętej Ligi – Papiestwem, Wenecją, Austrią, Polską i Rosją. Wojnę rozpoczętą przez wezyra Kara Mustafę, który w 1683 roku obległ Wiedeń. Pokój kończył również wielowiekowe zmagania Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim. Rzeczpospolita odzyskała Podole wraz z Kamieńcem Podolskim.Porozumienie to zapoczątkowało przyjazne […]