Tag: Trzeci rozbiór Polski

Trzeci rozbiór Polski
Kalendarium historyczne

3 stycznia 1795 roku miało miejsce podpisanie trzeciego traktatu rozbiorowego przez Austrię i Rosję

Trzeci rozbiór Polski – Po upadku insurekcji kościuszkowskiej państwa ościenne dokonały trzeciego rozbioru ziem Rzeczypospolitej. Porozumienie zawarły Rosja i Austria. Na mocy, którego Austria zagarnęła płn. Małopolskę, Lubelszczyznę i płd. Mazowsze, a Rosja Kurlandię, Litwę, Wileńszczyznę, zach. Białoruś i Wołyń. Później 24 października 1795 r. podobny układ zawarły Rosja i […]